REVISIÓ ESPORTIVA I PROVES D'ESFORÇ

Què és la revisió esportiva i la prova d'esforç?
La revisió esportiva és un exàmen mèdic per prevenir possibles lessions que puguin apareixer durant la pràctica esportiva. El metge esportiu revisa si es pateixen desviacions de columna o altres problemes que puguin causar una lesió greu.
L'objectiu de les proves d'esforç és poder detectar problemes com arritmies, hipertròfia miocardíaca i altres alteracions cardíaques durant l’exercici intens. Permeten disposar d'uns valors estàtics de la ventilació pulmonar i de la capacitat de la musculatura respiratòria.

Què inclou la prova d'esforç?
La prova d'esforç inclou:
- Electrocardiograma de repòs
- Espirometria basal forçada
- Test d’esforç: o bé amb cinta de carrera o amb cicloergometre
Si cal, la prova d'esforç es pot ampliar amb aparell de gasos.

Què inclou la revisió esportiva?
La revisió esportiva inclou:
- Història Clínica: antecedents patològics propis, familiars, i esportius
- Espirometria
- Cineantropometria: control de pes i talla, index de massa corporal, somatotip i % Greix , % ossi, % muscular.
- Dinamometria
- Estudi per aparells i per sistemes:
       - Aparell circulatori
       - Aparell respiratori
       - Aparell locomotor: Equilibri muscular, flexibilitat, dismetries, control de columna i control podològic
- Prova d'esforç
- Entrega i explicació entenedora dels resultats.

Es recomana fer-se una prova d'esforç quan es té intenció d'incorporar-se a una activitat esportiva.

Quan l'esportista consideri necessari es pot fer, de manera opcional, una ampliació de la revisio esportiva amb:
- Estudi biomecànic de la carrera
- Ecografia cardíaca i osteomuscular
- Analítica específica per a esportistes
- Ressonància magnètica preventiva
- Fisioterapeuta esportiu
- Traumatòleg esportiu